රීඩ් ඩිස්ෆියුසර් බෝතලය

 • 100ml 200ml Matte Black Frosted White Clear Glass Reed Diffuser Bottle

  100ml 200ml Matte Black Frosted White Clear Glass Reed Diffuser Bottle

  ප්‍රමාණය: S/M/L

  ධාරිතාව: 50ml / 100ml / 150ml / 200ml

  ද්රව්ය: වීදුරු

  වර්ණය: පැහැදිලි / අභිරුචි වර්ණ.

  තොප්පිය: ලෝහ / ලී

  ලේබල්: අපි සේද තිර මුද්‍රණ ලාංඡනය, උණුසුම් මුද්දර ලාංඡනය, ස්ටිකර් ලාංඡනය ආදිය සපයන්නෙමු.